Loading

30 Σεπτεμβρίου - 03 Οκτωβρίου 2021

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Η Oργανωτική Eπιτροπή του 11ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιατρικής Βιοπαθολογίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, στις 30.09, 1-3.10.2021, στο ξενοδοχείο Marriott, στην Αθήνα, σας προσκαλεί να πάρετε μέρος στις Εργασίες του, είτε με τη φυσική σας παρουσία, είτε διαδικτυακά.

Στο Συνέδριο αυτό πιστεύουμε ότι θα συμμετάσχουν όχι μόνο οι Συνάδελφοι Βιοπαθολόγοι, όλων των Επιστημονικών Εταιρειών της Ειδικότητάς μας, αλλά και συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων και επιστημών καθιστώντας το ως την κορυφαία επιστημονική εκδήλωση της ειδικότητάς μας.

Στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας σπουδαίοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες θα αναπτύξουν τις σύγχρονες εξελίξεις της ειδικότητητάς μας, με διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια, συμπόσια και δορυφορικές εκδηλώσεις εμπορικών εταιρειών, ενώ έμπειροι Πρόεδροι θα διευθύνουν τις συνεδριάσεις, δίνοντας τον τόνο του συνεδρίου, κατευθύνοντας την συζήτηση προς επίλυση αποριών και διευκρίνιση αμφιλεγόμενων σημείων.

Με τη διοργάνωση των Κλινικών Φροντιστηρίων στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, στόχος μας είναι να παρουσιασθούν επίκαιρα και ενδιαφέροντα θέματα, ενώ οι Προφορικές και οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις νέων και όχι μόνο ερευνητών συναδέλφων μας, θα δώσουν σε όλους μας την ευκαιρία να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας, τις ιδέες και τα επιτεύγματά μας. Στο τέλος θα δοθεί τιμητική διάκριση στην καλύτερη προφορική και καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση.

Στη νέα αυτή υβριδική εποχή, οι εμπορικές εταιρείες, σύμμαχοι διαχρονικά στις επιστημονικές μας εκδηλώσεις, εκμεταλευόμενες τις νέες τεχνολογίες που προσφέρει το Συνέδριό μας, θα το υποστηρίξουν τόσο ψηφιακά, όσο και με την παρουσία τους στο χώρο διεξαγωγής του, παρουσιάζοντας μας τα προϊόντα τους, το τεχνολογικό εργαστηριακό εξοπλισμό, τα αντιδραστήριά τους και άλλες βιοϊατρικές εφαρμογές για την ενημέρωσή μας στις σύγχρονες τάσεις, με στόχο το κοινό να ενημερωθεί, να λάβει υλικό και να έρθει σε άμεση επαφή με τους υπεύθυνους κάθε εταιρείας, αναπτύσοντας στενότερη και πιο ολοκληρωμένη συνεργασία.

Σας προσκαλούμε λοιπόν να συμμετάσχετε ενεργά στις εργασίες του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιατρικής Βιοπαθολογίας - Εργαστηριακής Ιατρικής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, 1-3 Οκτωβρίου 2021, στο Marriott, στην Αθήνα.

Σας περιμένουμε όλους!

Οι Πρόεδροι,
Νίκος Μαλισιόβας - Χρυσούλα Νικολάου

Orals
Για να δείτε τις Ελεύεθρες Ανακοινώσεις παρακαλούμε πατήστε εδώ

ePosters
Για να δείτε τα ePosters παρακαλούμε πατήστε εδώ

Απλές Δημοσιεύσεις
Για να δείτε τα τις Απλές Δημοσιεύσεις παρακαλούμε πατήστε εδώ

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Στο Συνέδριο χορηγούνται 23 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Στα Κλινικά Φροντιστήρια χορηγούνται 2 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits) / φροντιστήριο, από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.


ΕΓΓΡΑΦΗ

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής για το Συνέδριο.

Ειδικοί ιατροί: 100€
Ειδικευόμενοι ιατροί: 70€
Επιστήμονες άλλων κλάδων: 70€
Tεχνολόγοι/Νοσηλευτές: 70€
Προπτυχιακοί-Μεταπτυχιακοί Φοιτητές: Δωρεάν

Στέλεχος εταιρίας: Δωρεάν

*Σε περίπτωση διαδικτυακής παρακολούθησης, το κόστος συμμετοχής ορίζεται 50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η εξόφληση της εγγραφής γίνεται με απευθείας πληρωμή με πιστωτική κάρτα στην τράπεζα Eurobank ηλεκτρονικά.

Εναλλακτικά με κατάθεση σε λογαριασμό της INVENTICS A.E

Τράπεζα EUROBANK
Δικαιούχος: ΙΝΒΕΝΤΙΚΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ. Λογ.: 0026.0014.21.0200259900
IBAN: GR93 0260 0140 0002 1020 0259 900
SWIFT BIC: ERBKGRAA

Στην αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται το επίθετο και το event. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί μέσω email [email protected]. Το νόμιμο παραστατικό θα σας αποσταλεί.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εγγραφή σας στα Κλινικά Φροντιστήρια παρακαλούμε πατήστε εδώ.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες θα υποβληθούν αποκλειστικά συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα Υποβολής Περίληψης.
Επιλέγοντας μία από τις παρακάτω θεματικές
1. Ανοσολογία
2. Αιματολογία - Αιμοδοσία
3. Βιοχημεία
4. Μικροβιολογία - Κλινική Μικροβιολογία

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ 31/08/2021  | 
Δεν θα γίνουν δεκτές εκπρόθεσμες εργασίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι περιλήψεις των εργασιών που θα υποβληθούν και θα ανακοινωθούν στο συνέδριο, θα δημοσιευθούν στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο Περιλήψεων όπως ακριβώς θα αποσταλούν, χωρίς άλλη διόρθωση, γι’ αυτό παρακαλούμε να τηρηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:
1. Το κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις, (γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 10, πλήρης στοίχιση).
2. O τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα (Arial bold, μέγεθος 11) και να είναι όσο το δυνατόν πιο βραχύς.
3. Τα ονόματα των συγγραφέων και το Κέντρο ή τα Κέντρα προέλευσης της εργασίας να γραφούν στην ονομαστική με πεζά γράμματα. Να σημειωθεί ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία.
4. Οι εργασίες που θα υποβληθούν, προκειμένου να αξιολογηθούν από την επιστημο νική επιτροπή, θα πρέπει να περιλαμβάνουν με συντομία τα εξής στοιχεία:
α) Εισαγωγή | β) Σκοπός | γ) Υλικό και μέθοδοι | δ) Αποτελέσματα και συμπεράσματα
(οι παραπάνω τίτλοι θα πρέπει να γράφονται με πεζά γράμματα και έντονη γραφή-bold). Περιλήψεις εργασιών χωρίς αποτελέσματα/συμπεράσματα δεν θα γίνουν δεκτές.
5. Μπορείτε να ανεβάσετε πίνακες και διαγράμματα.
6. Σε περίπτωση που πρόκειται για Κλινική Μελέτη πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός αδείας εγκρίσεως του E.O.Φ.
7. O υπεύθυνος συγγραφέας της εργασίας έχει την πλήρη ευθύνη προς την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου, ως προς τη συγκατάθεση τόσο όλων των άλλων συγγραφέων που συμμετέχουν σε αυτή, όσο και των εργαστηρίων ή των κλινικών που αναφέρονται ως κέντρα προέλευσης.
8. Μπορείτε να ορίσετε την προτίμησή σας για τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας χωρίς όμως η προτίμηση αυτή να είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Κρίσεως των εργασιών. H Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα απόφασης για τον τρόπο παρουσίασης των εργασιών ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος του Συνεδρίου. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή του τρόπου παρουσίασης δεν σχετίζεται με την επιστημονική ποιότητα των εργασιών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Θα πρέπει να συμπληρωθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Ο υπεύθυνος συγγραφέας θα λάβει email επιβεβαίωσης παραλαβής της περίληψής. Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις γίνονται δεκτές έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε στο email σας κατά την υποβολή της εργασίας σας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της εργασίας αποτελεί η καταβολή του ποσού της εγγραφής ενός από τους συμμετεχόντες στην εργασία έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών 31 Αυγούστου 2021. Επιβεβαίωση για την αποδοχή ή απόρριψη της εργασίας θα λάβει ΜΟΝΟ ο υπεύθυνος συγγραφέας μέσω email. Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στο email [email protected].

ΧΑΡΤΗΣ - VENUE